Akademia Rysunku - Grażyna Wesołowska

opłaty

Akademia rysunku - organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są przez architektów w oparciu o wieloletnią, dogłębną wiedzę o specyfice egzaminów wstępnych i wymaganiach stawianych kandydatom na wyższych uczelniach w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii.

Oferta dla uczniów klas 1 liceum.
Kurs nauki rysunku.

- grupy do 6 osób,
- kurs roczny - 120 godzin.
Opłacie miesięcznej podlega blok zajęć 12 godzin /12 x 60 min./.

Oferta dla uczniów klas 2 liceum.
Kurs początkowy do egzaminów wstępnych - poziom 1.

- grupy do 6 osób,
- kurs roczny - 120 godzin.
Opłacie miesięcznej podlega blok zajęć 12 godzin /12 x 60 min./.

Oferta dla uczniów klas 3 liceum.
Kurs zaawansowany do egzaminów wstępnych - poziom 2.

- grupy do 6 osób,
- kurs roczny - 120 godzin plus godziny dodatkowe.
Opłacie miesięcznej podlega blok zajęć 12 godzin /12 x 60 min./ oraz godziny dodatkowe dostępne na zasadach określonych przez Akademię Rysunku.

W trakcie kursów obowiązuje stała, miesięczna opłata. Bloki zajęć określa Akademia Rysunku.

Rezerwuj telefonicznie bądź przez formularz kontaktowy - wybierz "kontakt". Pełnych formalności rezerwacji wraz z wpłatą "wpisowego" w wysokości 50 zł., - a konto pierwszej miesięcznej wpłaty -, możesz dokonać w biurze Akademii Rysunku. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem 91 421 37 18. Należy pamiętać, że z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w Akademii Rysunku, wszystkie miejsca są przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń. Dlatego prosimy o nie zaniechanie pełnych formalności zapisu, aby uniknąć rozczarowania. Uwaga: informacje podane na stronie są w miarę możliwości dokładne. Akademia Rysunku zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Kursu w wyniku okoliczności pozostających poza jej kontrolą