Akademia Rysunku - Grażyna Wesołowska

stypendia

Akademia przyznaje w okresie rocznego kursu, 2 stypendia w wysokości 120 zł. miesięcznie. Wnioskując o stypendium należy pobrać wniosek oraz dokonać opłaty 50 zł.. Ponadto należy dostarczyć swoje prace, które pragniesz przedstawić, następnie zarezerwować przez biuro Akademii Rysunku dzień na rozmowę rekrutacyjną.

O przyznanym stypendium powiadomimy telefonicznie bądź emailem.